Els Voluntaris de ”la Caixa” participen en un projecte pilot de l’ONU

El voluntariat s’ha d’exercir amb responsabilitat i compromís. Per això, l’ONU ha engegat un programa pilot que vol avaluar les competències dels voluntaris que són al terreny i, amb aquesta finalitat, ha convidat dues voluntàries de ”la Caixa” a participar-hi.

Les Nacions Unides, en col·laboració amb la consultora especialitzada Voluntariado y Estrategia, han desenvolupat una metodologia capdavantera per elaborar la certificació de les competències apreses durant el voluntariat per promoure, entre altres coses, la millora de l’ocupabilitat dels voluntaris de les Nacions Unides.

Un dels fonaments d’aquesta metodologia és la participació voluntària d’experts en recursos humans, o persones amb una àmplia experiència en la gestió d’equips de diferents empreses, que fan de voluntaris tutors.

Els voluntaris tutors hi participen aportant la seva experiència per mesurar i avaluar altres voluntaris. D’entre les competències que es mesuren destaquen el treball en equip, la flexibilitat i adaptabilitat i l’aprenentatge continu.

En aquesta experiència pilot hi han participat 30 voluntaris de l’ONU del Perú, Guatemala, Hondures i l’Equador, i s’ha pogut comptar amb la col·laboració de 24 tutors corporatius i 4 de seleccionats a través del portal de Voluntarios ONU.

L’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” ha estat seleccionada perquè és un referent pel que fa a participació, estructura i organització i per això hi ha col·laborat amb dues voluntàries expertes en cooperació internacional.

En definitiva, ser voluntari comporta un desenvolupament personal que influeix molt positivament en les persones que s’involucren en la tasca social i, per tant, també en les persones que les envolten.