Els CooperantsCaixa posen rumb a l’aventura

Treballar durant les vacances en projectes de cooperació internacional, traslladant el coneixement i les habilitats necessàries a altres persones per contribuir al seu desenvolupament econòmic, educacional o familiar. Aquest és l’objectiu dels 51 empleats del Grup ”la Caixa” que participaran aquest estiu en el programa de Cooperació Internacional, durant un període màxim de quatre setmanes.

Els voluntaris de ”la Caixa” es trien amb un procés de selecció en què se n’ha tingut en compte el perfil, l’experiència i les expectatives. A més, cada un ha rebut formació per aprendre nocions bàsiques sobre cooperació internacional i el context polític, econòmic i social del país al qual se l’ha destinat. També, durant els mesos previs al viatge, els cooperants han treballat amb les organitzacions destinatàries per establir el pla de treball i preparar els materials i activitats que es desenvoluparan al terreny.

Hi ha quatre àmbits d’actuació i cada un dels cooperants és destinat a un projecte d’acord amb els seus coneixements i aptituds, ja que l’objectiu és contribuir a millorar les condicions de vida de les poblacions vulnerables amb què conviuran. Les millores que aportaran poden estar relacionades amb la formació, les microfinances, els negocis en àmbits rurals i urbans, les cooperatives o les microemprenedories.

Aquesta mena de voluntariat internacional, que CooperantsCaixa ofereix des de fa dotze anys, és capdavanter en responsabilitat social corporativa i té una vocació transformadora per a tothom que hi participa: l’ONG local, la comunitat i el cooperant, que viu l’experiència d’una estada solidària i productiva.