Els voluntaris de ”la Caixa” atenen un milió i mig de persones vulnerables

Els voluntaris de ”la Caixa” han atès 1.513.000 persones en risc d'exclusió en els seus tretze anys de trajectòria des de la posada en marxa d'aquest programa social a 2005.

El Programa de Voluntariat de l'Obra Social ”la Caixa” ha arribat a més d'1.513.000 beneficiaris en tretze anys de trajectòria. Tot això gràcies a la labor de 3.754 treballadors en actiu, jubilats de ”la Caixa”, els seus amics, familiars i clients de ”la Caixa”, que decideixen dedicar de forma regular una part del seu temps lliure a projectes solidaris. 

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha manifestat: «La solidaritat, l'altruisme i la justícia social són les raons que mouen als voluntaris de ”la Caixa”. La sensibilitat social, l'interès per lluitar contra tota forma d'exclusió o injustícia és el que els ha portat a fer aquest pas endavant i implicar-se de forma activa amb el voluntariat».


Durant 2018, s'han dut a terme més de 3.460 activitats solidàries d'àmbit local, un 39% més que l'any passat, que han atès a més de 168.000 persones en risc o situació de vulnerabilitat social en tota Espanya, la qual cosa suposa que han arribat a un 20% més de beneficiaris.


La tasca dels voluntaris de ”la Caixa” es desenvolupa des de les 39 delegacions de voluntaris de l'entitat que abasten tot el territori espanyol. Les accions, ja siguin continuades al llarg de tot l'any com a activitats puntuals, es distribueixen en cinc grans àmbits d'actuació:

Pobresa infantil i exclusió social, per a facilitar el desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, posant l'accent principalment en la infància.

Educació financera, per a joves i adults en risc d'exclusió social, amb el propòsit d'acostar coneixements bàsics per a un millor maneig de l'economia domèstica, oferint eines que afavoreixin la presa de decisions informada i conscient.

Salut i persones grans, amb especial atenció a la salut mental, gent gran i a persones amb algun tipus de discapacitat, treballant per la humanització de la salut.

Ocupabilitat i inserció laboral de les persones amb major risc de vulnerabilitat social, amb la finalitat de contribuir a la reinserció social a través de l'ocupació.

Acció diversa, en funció de les necessitats socials detectades a cada territori i no emmarcades en els quatre eixos anteriors, com són les activitats lúdiques, esportives, mediambientals o culturals.