L’evaluació sobre el taller d’Educació Financera per adults obté un resultat molt positiu

La difusió de coneixements bàsics sobre finances i gestió de l'economia personal, dirigida a col·lectius vulnerables, és un dels pilars del voluntariat de ”la Caixa”.

En el que portem d'any, un total de 368 Voluntaris de ”la Caixa” en tot el territori han realitzat més de 600 activitats d'educació financera, amb l'objectiu de garantir que les persones que assisteixen als tallers prenguin decisions informades i adequades per al seu propi benestar.

El programa d'Educació Financera dels Voluntaris de ”la Caixa” s'estructura en tres àrees, segons el públic al qual va dirigit: adults o famílies en risc d'exclusió social, joves de 4t de l'ESO i persones amb discapacitat.

 

Per a certificar els beneficis de participar en un taller d'aquestes característiques s'ha realitzat un estudi amb 400 participants dels grups d'adults i famílies en risc d'exclusió. La recerca, realitzada per l'Associació d'Analistes Financers Internacionals (AFI), ha permès demostrar l'eficàcia pedagògica d'aquests tallers, ja que milloren el nivell de coneixement financer i també la presa de decisions davant l'escassetat de recursos, prioritzant l'augment d'ingressos enfront del control de despeses.

L'enquesta, no sols ha posat en valor l'eficàcia dels cursos, sinó també ha recollit alguns aspectes a millorar, com són l'augment d'exercicis pràctics relacionats amb la banca online-offline i el control de les finances personals.
L'avaluació s'ha realitzat gràcies a la col·laboració de 27 entitats socials, situades en 8 províncies, pertanyents a 4 comunitats autònomes diferents.

Els enquestats van realitzar un test previ per a poder mesurar els seus coneixements financers i un altre posterior per a valorar les seves millores.

Cal destacar que 222 Voluntaris de “la Caixa” porten dedicades 11.378 hores de formació en el que portem d'any.
Una vegada més, gràcies Voluntaris per fer-ho possible. Ja són 6.000 persones les que han millorat la gestió de la seva economia