El voluntariat corporatiu es reforça davant la COVID-19

El recent informe, realitzat per Voluntare, “Impacte de la COVID-19 en el voluntariat corporatiu” en col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de ”la Caixa”, analitza l'impacte de la COVID-19 en el voluntariat corporatiu de 84 empreses de Llatinoamèrica i Europa.

En el marc contextual en el qual ens trobem i les circumstàncies que ha portat amb si la crisi del coronavirus, estem experimentant una sèrie de canvis socials inigualables a escala mundial. Al mateix temps, la resposta social per a pal·liar les conseqüències de la crisi i l'agreujament de la situació dels col·lectius més vulnerables ha estat excepcional. I el voluntariat corporatiu té un paper important dins d'aquesta acció de resposta.

Per aquesta raó, des de Voluntare, la major xarxa internacional de voluntariat corporatiu de parla hispana, presenten aquesta panoràmica realitzada amb la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de ”la Caixa”, sobre l'impacte i reacció del voluntariat corporatiu enfront de la COVID-19, amb els resultats obtinguts a partir d'un qüestionari específic difós en els seus canals i xarxes durant el mes de juny.

En l'estudi han participat 84 empreses d'Amèrica Llatina i Europa amb un gran pes d'empreses espanyoles (un 57%). Del total de participants, un 63% de les empreses constata que hi ha una major participació dels seus empleats en els programes de voluntariat arran de la crisi derivada del coronavirus.

Una de les conclusions més importants ha estat la capacitat d'adaptació dels programes de voluntariat a l'entorn digital per a poder continuar la seva labor. Segons l'estudi, més del 80% de les empreses a Espanya han adaptat els seus programes de voluntariat a l'entorn on-line per l'emergència sanitària. En l'informe, s'indica, també, que el model on-line s'ha convertit en un valor a l'alça que tindrà una major rellevància en el voluntariat corporatiu

A més, la majoria de les empreses (71,4%) ha llançat nous projectes específicament vinculats a la COVID-19. I el 90% d'ells ha aconseguit un bon acolliment.

En concret, des del 15 de març, l'Associació de Voluntaris de “la Caixa” ha impulsat més de 400 activitats i implicat a 1.600 persones, col·laborant amb més de 200 entitats socials. Aquestes accions s'han bolcat a pal·liar la solitud de col·lectius vulnerables, com a persones majors o pacients de COVID-19 amb els exemples destacats de “Cartes contra la solitud” i “Cadenes de vida”. Aquestes campanyes s'han basat en l'intercanvi de missatges entre persones aïllades pel confinament i els voluntaris. Paral·lelament, s'han desenvolupat activitats formatives on-line, com a tallers d'Educació Financera, o sessions virtuals d'Acompanyar en la lectura per als més petits. Totes aquestes iniciatives han estat molt valorades i celebrades pels beneficiaris, amb un impacte considerable que ha ajudat a suportar millor la situació.

Notícies relacionades