Accés a la digitalització en igualtat

La COVID-19 ha suposat un repte vital a tots els nivells i, en aquesta nova realitat, l'àmbit digital es mostra més necessari que mai.

En reduir-se l'activitat presencial, l'entorn virtual s'ha convertit en una opció gairebé obligatòria. El teletreball, les classes a distància o l'accés on-line a determinats serveis són escenaris que han arribat per a quedar-se i el problema, en molts casos, és que no tota la població està preparada per a adaptar la seva vida diària a aquesta nova situació. Aquesta bretxa digital és més accentuada entre les persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Dades publicades en estudis recents, com l'informe realitzat per IDC per a Microsoft, ressalten aquestes manques d'habilitats digitals fins i tot en l'àmbit empresarial. De fet, en els pròxims anys, les capacitats digitals seran un dels requisits més valorats en els processos de selecció. 

Davant aquesta situació, es fa indispensable el desenvolupament d'accions que advoquin per la formació i actualització de l'entorn digital de manera igualitària. 

 

Coneixements digitals per a tots

Un dels grans reptes d'aquesta implementació digital és possibilitar l'accés a les eines i recursos a totes les persones per a poder reduir la bretxa digital existent que posa en clar desavantatge als col·lectius més vulnerables. 

Els Voluntaris de ”la Caixa”, a través de la seva activitat de Digitalització del Tercer Sector, es dirigeixen tant als usuaris de les entitats socials com als tècnics i professionals que treballen en elles. Aquesta iniciativa pionera, en el que a formació digital es refereix, és la primera a donar resposta a les necessitats existents.

En col·laboració amb Deloitte, s'han desenvolupat materials específics per a cadascun dels 5 tallers que componen l'activitat. El contingut dels mateixos és molt variat, en els quals s'imparteixen des de nocions d'Excel i PowerPoint, fins a formació per a utilitzar amb responsabilitat les Xarxes Socials i treure profit a les Eines de comunicació digital. També s'han creat dos tallers en els quals es comparteix, d'una banda, Eines d'economia familiar, per a ajudar als col·lectius en situació de fragilitat financera a controlar les seves despeses del dia a dia i, d'altra banda, Conceptes bàsics per a gestionar el meu negoci, en els quals es recolza als empresaris amb informació financera bàsica per a seguir endavant amb els seus projectes.

Durant el mes d'octubre, s'han realitzat al voltant de 20 tallers on-line, que han gaudit un total de 233 usuaris, tècnics i professionals d'entitats socials, i ja hi ha previst desenes de tallers més per als pròxims mesos, resultat d'un procés de planificació contínua.

Si formes part d'una entitat interessada a participar en aquesta activitat, posa't en contacte amb info@voluntarioslacaixa.org t'indicarem els passos necessaris a seguir. D'altra banda, si ets un Voluntari de ”la Caixa” interessat a impartir aquests tallers, consulta en l'apartat d'Activitats quan és el següent taller formatiu disponible de Digitalització del Tercer Sector. Una vegada format, ja podràs impartir els tallers, inscrivint-te en Activitats.

Sens dubte, un esforç que revertirà en centenars de persones més capaces i formades per als reptes professionals i personals del dia a dia.

Notícies relacionades